पूर्णिमा पिम्मीका कविताहरु


१. बन्द भिस्सा पुन खोलीयोस्

No comments: